MOLI DE BAIX

 

El tercer dels molins fariners que es van construir a Mataró al segle XVII estava situat a les immediacions d’on ara hi ha el camp de futbol que té accés des del Passeig Carles Padrós.

El nom i el seu determinant, recorda l’existència, al segle XVII i en aquella zona, d’uns molins fariners que es movien per les aigües capturades en terrenys de la conca de Valldeix [1]. I el fet que existeixi “el molí de baix” és perquè també lògicament hi trobem “el del Mig” i el “de Dalt”. Els tres molins es construïren els anys 1613, 1617 i 1625. [2]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: "El Mataró Liberal". Op. Cit. pàg. 80.

[2] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàgs. 148 i 149.