MOLI DE DALT

 

Es tractava d’un dels tres molins fariners que estava ubicat a l’oest de l’actual Cementiri dels Caputxins, i que ha donat nom a un dels carrers existents.[1]

El nom recorda l’existència, al segle XVII i en aquella zona, d’uns molins fariners que es movien per les aigües capturades en terrenys de la conca de Valldeix [2]. I el fet que existeixi “el de dalt” és perquè també hi trobem “el del Mig” i el “de Baix”. Els tres molins es construïren els anys 1613, 1617 i 1625.[3]

 

 

 [1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Matar%C3%B3_(perif%C3%A8ria)

[2] COSTA I OLLER, Francesc: "El Mataró Liberal". Op. Cit. pàg. 80.

[3] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàgs. 148 i 149.