MOLÍ DE VENT

 

Turó de 150 metres d’ alçada, topònim del qual se’ n tenen referències des de fa centenars d’ anys, ben segur per l’ existència en aquell indret, d’ un molí de vent de dues moles per a moldre blat –sembla des del segle XV- que va desaparèixer però a principis del segle XX. Estaria situat a la part alta d’ on avui es troba la Urbanització Sant Salvador.[1]

Cal dir que alguns historiadors van donar el nom de Torre del Cogoll a les restes d’ una torre que existia en aquest indret i que també era conegut com el “saltant d’ aigua”. Ara es disposen d’ arguments per a situar la Torre del Cogoll, més a prop del mar, aproximadament al lloc on hi ha la coneguda Torre Llauder, constituint un veritable veïnat, del qual se’n tenen referències.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “El Molí de Vent i la Torre del Cogoll”. FULLS/57. Gener de 1997. pàgs. 18-22.