MONTCAU

 

Es tracta d’ una elevació muntanyosa que supera els tres-cents metres d’ alçada i que queda al nord del Coll de Parpers, delimitant els termes municipals de la Roca del Vallès i d’ Argentona.

El Montcau, com la Plana de l’ Espinal o el Turó dels Castellens, actua també com a línia divisòria de les aigües que van cap al mar, per la Riera d’ Argentona, i les que, cap a l’ oest, es dirigeixen al Riu Mogent.