MORANTE, CAN

 

Nom popular de la taverna que hi havia a la cruïlla entre el Camí Ral i la Ronda Alfons XII (on avui es troba el Restaurant Mundial) i que era freqüentat per molts carreters, ja que disposaven de prou espai per a aparcar carros i animals.[1]

No pas lluny de Can Morante, al Camí Ral, en el tram conegut per carrer de la Mercè, hi ha un altre bar-restaurant, molt popular, conegut com Bar Europa. També era prou conegut, Can Mosques.

 

 

 [1] VILA, Ramon: “Mataró, esqueixos d’ un passat”. Aixernador, Edicions. Argentona, 1988. pàgs. 27 i 28.