MORBERIA, LA

 

Indret de Mataró, situat al capdavall del Camí Fondo i on és ara el carrer Ciutat de los Alamos, avui totalment plena d’edificacions, que serví per a enterrar-hi, a partir de 1652, a causa de la pesta de “morbo”. S’hi anŕ enterrant, amb interrupcions, fins al 1822.

També es feren enterraments en un terreny prop de l’ ermita de Sant Simó i en el paratge de la creu d’ en Mascaró, prop de la Riera de Sant Simó.[1] De fet perň, a partir del 1835, després de la desamortització, el Cementiri de Mataró per excel.lčncia és el que ara es denomina “dels Caputxins” per a distingir-lo del “de les Valls”, molt més recent.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pŕg. 318.