MORENETA, FONT DE LA

 

Es troba situada al terme de Dosrius, en el paratge de Can Bruguera dels Planells. Aflorada al 1951, té en la seva part alta una fornícula amb una imatge de la Mare de Déu de Montserrat. D'aquí el nom de la font, que és sens dubte una de les més populars i conegudes de tota la serralada.[1]

Altres fonts relativament properes són la del Gaig, la de Cal Rei, la de Can Pepes, la de n’ Homs, la del Russinyol, la de Can Gasarapa o la de Can Canyameres, en diferents estat de conservació, unes i altres.

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. PàgS.158-161.