MORERA, MAS D’EN

 

Referenciat a Mata, a la segona meitat del segle XIV. També en aquest segle XIV i en aquest mateix veïnat hi trobem el masos Bastit, Pi, Mascort, Rubiol, Lledó, Carbonell i Cabrera.

També són constatats ja al segle XIV, per exemple, els masos Seguí o Palau (a Mataró); els Oller, Scarp, Agell (a Traià); els Janer, Ametller o Soler (a Cirera) i els Morot, Horta, Costa, Tria, Andreu o Feu (a Valldeix).[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya....”. Op. Cit. pàg. 72.