MOROT, CAN

 

Es troba documentat a Valldeix, al segle XIV. Es localitzaria dins l’ àrea de l’actual Touring Club i s’ hi accedeix pel Camí dels Contrabandistes i per la Riera de Ca l’Ametller. També és coneguda per Can Bruno i encara per “Los Naranjos”.[1]

Altres masos documentats també en aquesta mateixa època i a Valldeix, són els Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Català, Fabrer, Bn. Ponç, Lledó, Soler B., Catà, Miralles, Miquel i Feliu.[2]

Valldeix és el veïnat de Mataró que queda a l’est del de Cirera i al peu mateix de la Serralada de Marina i que coincideix amb la conca de la riera del mateix nom, també denominada –en la seva part baixa- de Sant Simó.

 

 

 [1] http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/20_boter.PDF

[2] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya del segle XVII”. Op. Cit. pàg. 72.