MOSSOS D’ ESQUADRA, CASERNA DELS

 

Es troba a l’ Avinguda Lluís Companys, fent cantonada amb el carrer de Sant Cugat, al Pla d’ en Boet, de Mataró. Realitza qualsevol tasca de les anteriorment encarregades a la denominada Policia Nacional, com vetllar per la seguretat ciutadana, investigar hipotčtics delictes, promoure primeres actuacions, mantenir la convivčncia, etc...

Tenen ňbviament una dependčncia directa de la Conselleria d’ Interior de la Generalitat de Catalunya.[1]

 

 [1] http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13411