MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA

 

El Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró (MASMM) és de titularitat privada i es va crear l'any 1946 per gestionar el patrimoni artístic, històric i cultural de la Basílica de Santa Maria, la més antiga de Mataró. Està ubicat a l'antiga masia de Can Seguí, edifici adjacent. També s’ ha denominat en ocasions Can Soleret.

Als voltants de 1930 Josep Cateura i el reverend mataroní Doctor Fèlix Castellà tenen la intenció de crear un museu parroquial amb el material emmagatzemat a les voltes de la capella de Sant Elm i del Sagrament antic.

Després de la Guerra Civil la conservació del patrimoni de la parròquia quedà a mans d'un grup reduït de particulars mataronins, entre els quals Lluís Ferrer i Clariana, Marià Ribas, Rafael Estrany i Julià Gual. L’ any 1974 hi hagué una nova reestructuració.[1] Posteriorment Rafael Soler i Fonrodona i Manuel Salicrú i Puig n’ han estat els responsables principals.

Ben a prop de l’ estatge del Museu Arxiu, al mateix carrer de Beata Maria, hi ha diferents habitatges que són originàriament cases del Mataró del Barroc. És el cas de les propietat núms. 2,4,5 i 6. [2]

 

 

 [1] http://www.masmm.org/

[2] Des de l’ any 1978 el Museu Arxiu de Santa Maria ha publicat trimestralment els seus FULLS. Es tracta d’ una publicació escrita exemplar, de contingut històric, que, a l’ octubre del 2018, va arribar al número 122. Coincidí amb el seu quarantè aniversari.