NADAL, FINQUES

 

Es trobarien a la Ronda Alfons XII –avui Avinguda de la República- números 61-63, de Mataró. Altres agents de la propietat d’ aquestes darreres dècades del segle XX, a Mataró, centrats en la compra-venda de finques foren Castellà (Sant Josep 66); Ferreres (Geganta 113); Guillem (Lepant 43); Macià (Baixada de les Figueretes 5); Pous (Pujol 20); Macià (Figueretes 5); Andreu (Sant Josep Oriol 8); Burriac (Meléndez 27); Iluro (Ramon Berenguer 101); Àrea Gestió Immobiliària (Via Europa 173); Mataró (Baixada de Santa Anna 15); Mauri Gestions (Camaí Ral 496); Guirao Fills (Sant Cristòfor 7); Rosselló (al carrer del mateix nom, núm. 52). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Administradors-de-finques-3831.html