NADAL, MASIA

 

Es trobava al nucli urbà de Mataró, a l'encreuament entre els carrers de la Palma i la baixada de les Espenyes. Tenia finestrals romànics i gòtics, que es guarden al Museu Comarcal. Fou enderrocada a les darreries del segle XIX.

La nissaga mataronina d'aquesta coneguda i antiga família, comença d'alguna manera amb Jaume Nadal, Doctor en Medicina. Foren fills seus Antoni Nadal (1655-1681), prevere, i Fèlix Nadal (1647-1684), casat amb Francesca Feliu de la Penya. D'aquest matrimoni naixeria Maria Nadal i Feliu de la Penya, qui es casaria amb Pau Clavell.

Aquests darrers són els pares –amb els cognoms canviats d'ordre- de Joan Nadal i Clavell, que fou sotsdelegat de la Província Marítima de Mataró; de Pau Nadal i Clavell, que fou prevere, i de Maria Nadal i Clavell, que es casaria amb Francesc Peramàs i Vilapura, Regidor Perpetu de l'Ajuntament de Mataró. Donarien d'alguna manera continuïtat a la família, amb els cognoms Peramàs i Nadal.

El mas dels Nadal estava situada a les Penyes d'en Pou i és un dels més antics del nucli urbà de Mataró, situat precisament al paratge que és conegut amb el nom de les Espenyes.[1]

 

 

 [1] REIXACH I PUIG, Ramon: “Els pares de la República. El patriciat a la Catalunya urbana moderna. Mataró, s. XV-XVIII”. Op. Cit. pàg. 379.