NEGOCI, CAN

 

També conegut com Can Itxart, es localitzaria a la zona del Cros, a poca distŕncia de la Riera d’ Argentona, al terme municipal d’ aquest darrer municipi. Avui al seu entorn s’ hi localitza un veritable Polígon Industrial.[1] D’ entre els diferents edificis destaca l’ edifici sostenible per a vuitanta persones amb discapacitat, que s’ anomena Centre de Terŕpia Ocupacional, conegut com “Pere Parera” que depčn de la Fundació Maresme.[2]

No pas lluny de Can Negoci, a l’ altra banda de la carretera que va de Vilassar a Argentona hi ha un altre centre de la Fundació Maresme: Can Parcala.

 

 

 [1] http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2008/DOCS/poligons/Fitxa_Argentona___CAN_NEGOCI.pdf

[2] http://www.youtube.com/watch?v=DvPAhwRFz7c