NET, CAN

 

Es troba al carrer de Sant Antoni 5, de Dosrius, al costat mateix de l’ església parroquial. És una construcció dels segles XVI i XVII, que va pertànyer als marquesos de Castelldosrius fins l’ any 1980. Era també coneguda com el Marquesat [1], un títol creat per Carles II el 1690 a favor del baró Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau. Havia estat dels barons de Dosrius (1476-1690) i, encara abans, dels senyors útils de Dosrius (1148-1453).

Can Net té planta baixa i pis, amb coberta de teula àrab, de dues vessants. La seva portada principal és adovellada, amb grossos carreus de granit.

 

 

 [1] http://www.dosrius.cat/llocsinteres/CanNet.pdf