NOTXA, CAN

 

És una masia [1] que queda entre la carretera que va de Mataró a Argentona i el Veïnat de Sant Jaume de Traià. Can Notxa, zona de conreus i de vivers, es troba entre Can Llei i Can Boba [2] A les seves immediacions, des del 1933 –moment em què es construí la carretera C-1415, que va de Mataró a Granollers- es va tenir coneixement de l’ existència d’ una vil.la romana i d’ un forn.

Per la datació del material ceràmic, el forn oferia un llarg període de funcionament que abasta des de mitjans del segle I a. c. fins a la segona meitat del segle III d.c. Durant aquest temps, hi va haver un canvi en l’objecte de producció, que va passar de la producció amfòrica -encarada a l’exportació de vi- a la fabricació de vaixella comuna d’ús local.

 

 

 [1] http://cultura.gencat.cat/invarque/Fitxainvarque.asp?cbComarca_1=+&cbComarca_2=+&cbPoblacio_1=+&cbPoblacio_2=+&cbTipus_1=+&cbTipus_2=+&cbTipus_3=+&cbTipus_4=+&cbCrono_1=09.&cbCrono_2=+&cbCrono_3=+&cbCrono_4=+&Proteccio=+&Cercar=Cerca&NRegistre=216

[2] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 81.