NOVOA, CAFETERIA

 

Estava situada a la Riera, justament on abans hi havia la denominada botiga “La Cartuja de Sevilla” (de ceràmica i vidre) i on posteriorment s’ hi instal.laria la Gelateria Verdú.

El Novoa, un dels primers snack-bar de la ciutat, era considerat un selecte lloc de trobada de molts mataronins. Era regentat per Bartomeu Duran i Ventura, marit de Dolors Graupera i Lleonart. Fills seus van ser Josep, Ramon i Jordi.

Bartomeu Duran i Ventura va morir el 1984, als 74 anys. Seria després també el propietari d'una botiga de motos que hi havia al Camí Ral, justament al davant de l'Avinguda Jaume Recoder.