NUALART, CAN

 

Nom d’ un baster de Mataró –al 1933 va morir Joan Nualart i Estrany- que estava ubicat al carrer de Sant Josep. Com un altre baster prou conegut, en Casabella.

La basteria Nualart fou traslladada posteriorment al xamfrà Sant Benet-Montserrat (o si es vol avui, Sant Benet-Plaça de les Tereses). El seu nou propietari, Josep Andreu i Gomis, havia fet d’ aprenent a Can Nualart. Josep Andreu i Gomis, que va morir el 1996, als 101 anys, estava casat amb Dolors Garriga i Batallé. Fills seus van ser Josep (mort el 2011, als 86 anys), Teresa i Pere. [1]

 

// Nualart és també el nom d’ una empresa de Mataró dedicada al reciclatge de paper i cartró que es troba al Pla d’ en Boet. Concretament al carrer Batista i Roca núm. 2.

 

 

 [1] Relacionat amb els basters hi havia també el món dels constructors de carruatges, cotxes i tartanes. Entre ells caldria esmentar els noms de Salitges i de Xalabarder (que tenien els seus tallers al Camí Fondo) i el de Perals (al carrer de la Mercè).