OBRERA DE SANT JAUME, LA

 

Es tracta d’ una cooperativa de consum mataronina, creada l’ any 1904, que en el decurs dels anys estigué ubicada en diferents llocs de la ciutat. Del Centre Carlí del carrer d’ en Pujol, passà a ubicar-se a una dependència del Centre Catòlic, per a situar-se posteriorment a la baixada d’ en Feliu, on hi havia un centre social-polític de gent conservadora mataronina.

Altres entitats de caràcter semblant en el Mataró, cooperatives mataronines creades en aquells moments, foren “El Progreso” (1900), ” La Estrella” (1907), ” L’ Aliança” (1904), la “Farmàcia Cooperativa Popular” (1904), “La Protectora Mataronense” (1904) o la “Cooperativa de las Corporaciones Obreras de la Casa del Pueblo” (1902).