OFICINA DE TREBALL MATARÓ-RONDES

 

Organisme depenent de Generalitat de Catalunya (directament del Servei d’ Ocupació de Catalunya [1]) que es troba al carrer Castaños 57, de Mataró. Efectua serveis per als usuaris de les localitat de Mataró, Argentona i Cabrera. Entre les seves funcions destacaríem la informació sobre prestacions i serveis, inscripció i registre de les persones aturades, realització de certificats, preselecció de candidats, intermediació en el mercat laboral, detecció d’ irregularitats, etc…[2]

 

 

 [1] El Servei d’ Ocupació de Catalunya, a Mataró, té les oficines al carrer Balmes 37-39.

[2] http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=9193