OFICINA PERICIAL MERCANTIL

 

N’ era el seu Director i Propietari, Tomàs Cudinach i Baró, que a la vegada era administrador de finques. [1] Es tractava d’ una agència administrativa d’ informació als contribuents i de gestió a Hisenda o de qualsevol altre tràmit relacionat amb contribucions (industrial, utilitats i espectacles, etc…etc…). Les seves oficines es localitzaven, als anys trenta del segle XX, al carrer de Churruca núm. 25, de Mataró.

L’ Agència tenia sucursals a Berga, Granollers, Igualada, Manresa, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Calella.

 

 

 [1] També era administrador de finques en aquells temps, Josep Clavell, del carrer Enric Granados.