Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OFICINA DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ

 

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un servei creat per la Diputació de Barcelona per col·laborar en la recaptació dels tributs municipals dels ajuntaments que ho sol·liciten i per facilitar el compliment de les tributàries amb l’Ajuntament. En el cas de Mataró, l’ oficina està situada a la Rda. Jacint Verdaguer 7.

Facilita la liquidació i recaptació de l’ impost sobre béns immobles; sobre activitats econòmiques; sobre vehicles de tracció mecànica; sobre l’ increment de valor de terrenys; sobre construccions, instal.lacions i obres; etc… També liquidació de taxes, recaptació de multes…[1]

 

 

 [1] http://orgt.diba.cat/cat/impresos/cartaserveis.pdf

<<<=== Retorn pàgina principal Mataró: Noms de llocs