OLLER, CA L’

 

Casa de pagès situada a les Hortes de la carretera de Barcelona, al costat de la Riera d’ Argentona. Quedaria ubicada entre els actuals carrers de la Teixidora i de la Cosidora, a poca distància del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i al nord de la denominada Estació Depuradora d’ Aigües.