ORATORIO FESTIVO

 

Espai construït pels Salesians en què els nens rebien classes i que a la vegada funcionava com un lloc d’ esplai, que estava situat davant al costat mateix del Col.legi, a l’ altra banda de la carretera de Mataró a Granollers, on aproximadament avui hi ha la Plaça de Rafael Casanova. Allà hi havia el pare Manuel Serrano que s’ encarregava de fer classes, de deixar jugar els menuts i que organitzava excursions.

Els Pares Salesians van tenir una gran influència en formació espiritual, humana i social de les persones del barri de Cerdanyola, bàsicament immigrades, provinents del sud de la Península i particularment de Múrcia, Andalusia i Extremadura. N’ és un altre testimoni l’ església de Sant Joan Bosco, situada a la Llàntia.