PALAU, HORTA D’ EN

 

Estava situada entre el Forn del Vidre i la Morberia. Al 1890 era propietat de Joaquim de Palau i Castellar.[1] Correspondria a la zona que ocupen avui els carrers Moreto, Fortuny, Alarcón, Creus, Madoz…del nomenclàtor mataroní i que quedava ja travessada llavors pel Passeig de Puerto Rico que, el cap d’ una anys, seria el carrer d’ Enric Prat de la Riba.

Propietats veïnes d’ aquells moments serien Matas, Sisternes i Martí, situades més a llevant de l’ horta esmentada.[2]

 

 

 [1] BOTER DE PALAU I GALLIFA, Ramon: “Aproximació a la toponímia…”. Op. Cit. pàg. 32.

[2] Els Palau, els Matas, els Sisternes i els Martí són uns propietaris prou coneguts de Mataró. També moltes terres i finques del Mataró del XIX o del XX són propietat dels Pou, Rodon, Pineda, Migliaresi, Spà, Llauder, Albareda, Regàs, Margens, Matheu, Arqué, Renter, Rimbau, Camín, Rumeu, Boter, Fortuny, Vinardell, Agustí o Golart.