PALMERES, CASA DE LES

 

Mas –també conegut com Can Pardal, Mas Salvador- situat al nord de Can Boba, al Veïnat de Sant Jaume de Traià. La construcció data de 1665. Té teulada a dues vessants amb frontó lateral i portal de mig punt.[1] En aquesta casa hi visqué l’ advocat, historiador i polític Francesc Carreras i Candi, autor de “La ciutat de Barcelona” (1916).[2] Per això d’ una manera popular se la coneix també com Can Carreras o per “la Casa dels Pintors”.

 

 

 [1] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CEYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FFonts%2Farticle%2Fdownload%2F128920%2F187386&ei=p1_yUcmDHYe47AaZqYCgCg&usg=AFQjCNH6QmW58X-0_MVIuaVIs1BcdCWGDQ&sig2=d9dXnHuho2qFjPIYeW-2NA

[2] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàgs. 46 i 83.