PARRAL, EL

 

Conegut restaurant, de caràcter familiar, que hi havia al carrer de Bonaire, fent cantonada amb el carrer de Sant Pere més alt. Era regentat per Antoni Segarra i Soler (mort el 2005, als 91 anys), casat amb Assumpció Torres i Vila. Fills seus serien Antoni (enginyer industrial, professor, antic regidor de l' Ajuntament de Mataró) i Joaquim (mort el 1994, als 50 anys), casats respectivament amb Carmina Benito i amb Rosa Mª Serra.

Al seu espai hi havia hagut la primera seu del Cos de Bombers de la ciutat. Avui, al seu lloc, hi ha un altre conegut restaurant: Milola.