Cookie Consent by Free Privacy Policy website

PASQUAL, CAN

 

Interessant i conegut edifici, seu de l’ antiga farmàcia d’ aquest cognom, que es troba al carrer Nou núm. 3, fent cantonada amb la Riera. L’ edifici, especialmente en la seva façana occidental presenta esgrafiats decoratius prou interessants i tancaments de les finestres, amb decoració en forma de carreus. És del segle XVII. [1]

A la llarga nissaga dels Pasqual, destacaríem Pere Pasqual i Rius, farmacèutic des del 1900. Interessat en temes històrics, va ser deixeble de l'historiador Pellicer i Pagès i un dels fundadors de l' Agrupació Científico-Excursionista (1898). [2]

Pere Pascual i Rius (1877-1955), de la Lliga Regionalista, Delegat de la Unió Catalanista (entre 1901 i 1904) era fill de Joaquim Pasqual i Sayol, farmacèutic, i de Beatriu Rius i Lladó. Es casà, en primeres núpcies, amb Pilar Esquerra i Bernadet i, després, amb Carme Clopés i Vilajoana. Pere Pasqual havia estat també designat regidor en temps de la Dictadura de Primo de Rivera.

La generació d' apotecaris i farmacèutics d' aquest cognom, comença amb Francesc Antoni Pasqual i Sors, al segle XVIII, i segueix posteriorment amb Pere Pasqual i Carbonell, amb Manuel Pasqual i Ravell i amb Joaquim Pasqual i Sayol.[3]

 

 

 



[1] La farmàcia en qüestió seria posteriorment Farmàcia Montaner Picart.

[2] GONZÁLEZ-AGÀPITO, Pilar: “Riera amunt, Riera avall”, Mataró, 2015. Pàgs. 133-136.

[3] Per consultar anunciants per categories, veure www.guiacapgrosdemataro.com

<<<=== Retorn pàgina principal Mataró: Noms de llocs