PATRONAT ESCOLES BRESSOL

 

Amb l’entrada dels nous ajuntaments democràtics (maig 1979), es crea el Patronat Municipal d’ Escoles Bressol i es comencen a elaborar els seus estatuts que foren aprovats per la Generalitat de Catalunya el desembre de 1979. Segons ells, el Patronat és una institució de caràcter públic, que té per objectiu primordial l’educació integral dels infants de Mataró fins al moment de llur incorporació als centres sostinguts amb fons públics.[1]

Ara és una dependència de la Direcció d’ Ensenyament, que té la seva seu a les Figueretes 1.

 

 

 [1] http://mataro.cat/portal/contingut/document/originals/educacio/PEC_EB.pdf