PECAT, TORRENT DEL

 

Segons Ramon Salas i Oliveras [1] aquest camí “xaragallós i abrupte, al nom del qual, en aquell temps, algunes persones pretenien de donar versions explicatives” sortia de la zona de l’ actual Camí dels Caputxins i, fent diverses giragonses, arribava a Rocafonda. Amb la construcció del desviament, les aigües d’ aquest torrent, hi anirien a parar, a l’ alçada del que és ara l’ inici de l’ Avinguda del Perú.

 

 

 [1] Veure article “La ciutat en el record (I)”, publicat a FULLS/56, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 1996. pàg. 48.