PEDRA DE LLOP

 

Conjunt rocós, granític, situat a l’ extrem nord del terme municipal de Mataró, tocant al terme de Dosrius i al de Sant Andreu de Llavaneres. Al seu costat hi ha el paratge denominat Sot dels Castanyers i també la Roca Martina, segons plànols de les darreries del segle XIX. Al paratge de la Pedra de Llop hi ha el Turó de la Vinya d’ en Mingo.

Entremig dels boscos de les nostres terres, abunden els conjunts granítics que per la seva grandària o per les seves formes naturals desperten imatges o fantasies als espectadors. Entre altres, podríem esmentar la Pedra del Gall, la del Bon Dia, la de Maria la Bruta, el dolmen de la Roca d’ en Toni o el de Pedra Gentil. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.