PEDRERA, TURÓ DE LA

 

De 79 metres d’ alçada, queda a l’ est del Turó d’ Onofre Arnau, a la zona de les Cinc Sènies i al peu del camí que porta aquest nom. Del turó –especialment de la seva banda sud- s’ extreien pedra i materials per a la construcció. Era també coneguda com la Pedrera d’ en Borrell. També ha donat nom a tot un paratge conegut com la Pedrera de la Vila.

Cases de pagès d’ aquesta zona, ja relativament propera al mar, són Can Joan, Can Magrilleres, Can Jaume i Can Quim. [1]

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.