PENDIS, TURÓ DEL

 

Àlies d’ en Vivó, queda situat on és avui la urbanització Sant Salvador, al peu de la carretera d’ Argentona, ara Avinguda Puig i Cadafalch. A dalt del turó hi havia un molí de vent de dues moles que era propietat del barceloní Bernat Ferrer.

Les restes d’ aquest molí es conservaren fins a finals del segle XIX i en ocasions s’ havia confós amb la medieval Torre del Cogoll, després clarament identificada amb la Torre Llauder, a la zona del Pla d’en Boet.[1]

Constatar que en el sector que va de Traià al mar hi havia quatre molins (Saborit, Mateves, Gual i Jofre). I que el nom “pendis” és potser equivalent a “pendent”, “pujada”...

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”.Op. Cit. pàg. 88.