PERE, EL PLA DE SANT

 

Queda a la part baixa del terme de Sant Andreu de Llavaneres, on comença la carretera B-5033, que va de la N-II i el nucli urbà de Sant Andreu de Llavaneres. En realitat és el sector marítim de la població, amb l’ Església de Sant Pere com a centre. En aquest sector destacarien la mateixa estació del ferrocarril, l’ Hotel Califòrnia, Can Sans, el Bar Perich, etc…

Altres barris de Sant Andreu de Llavaneres, prou coneguts, d’ aquesta part baixa del terme municipal són El Balís i el Pla de Can Sanç, també dit Pla d’ en Sans. [1]

 

 

 [1] http://www.santandreudellavaneres.cat/ARXIUS/arxius.net/planol_llavaneres_web.pdf