PHONWORLD

 

Empresa de telecomunicacions situada a la Ronda Alfons Xè el Savi 15, de Mataró. Adequació d’ antenes i de televisors, instal.lació de TDT, canal plus, porters automàtics, sistemes de videovigilància, sistemes informàtics… per a particulars i especialment per a comunitats de propietaris.

Ofereix garantia del Ministeri de Ciència i Tecnologia i de la Generalitat de Catalunya Ràdio-Difusió i Televisió.