PILAR, CA LA

 

Conjuntament amb Ca la Rosita, Cal Joan, l’ Escaleta, Ca la Maña o Ca la Sevillana eren unes conegudes cases de meuques que hi havia al carrer dels Rocs (avui Baixada Massot) i al carrer d’ Isabel (que comunica aquesta baixada amb el Rierot), zona tradicional de prostitució, a Mataró.