PILAR, HOSTAL DEL

 

Estava situat al Camí Ral. Deu hostals més sabem localitzats en aquesta important via de comunicació, que, passat per Mataró, comunicava Barcelona amb Girona.

Altres establiments d’ aquesta mena, a finals del segle XVIII, foren el del Pardal, de la Font, de Montserrat (on solia hostatjar-se el Baró de Maldà quan visitava la ciutat), del Sol, de la Serena, dels Tres Reis, de Sant Francesc de Paula i de la Coloma.[1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens de la vila...”. Op. Cit. pàg. 251.