PIQUES, TORRENT DE LES

 

Comença a Valldeix i va a parar a la Riera de Figuera Major. [1] Avui un carrer de la urbanització del Camí de la Serra coincideix amb un tram de l’esmentat torrent. A les seves immediacions s'hi van localitzar restes d'un magatzem de grans atuells o "dolia", relacionades amb una vil.la romana pràcticament destruïda pels treballs agrícoles de condicionament dels camps.

També és conegut com Torrent d’ en Francisquet.

 

// Les Piques és, per extensió, tot el paratge que té com a eix l’ esmentat torrent. Queda localitzat a la part alta del casc urbà mataroní. Avui constituiria la part més occidental de la zona coneguda amb el nom de Camí de la Serra.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.