PLANA, FARMÀCIA

 

Situada al número 4 de la Plaça de Cuba, té el seu origen l’any 1925, quan Lluís Matas i Guyte obre una oficina de farmàcia que serà coneguda per Can Matas. Posteriorment el negoci es traspassà a nom de la farmàcia Arenas fins a l’any 1948 que és adquirida pel doctor Manuel Plana Bransuela. L’any 1952 s’ hi feren obres de reforma interior col·locant nous armaris i mostradors i aprofitant mobiliari antic. Més endavant, l’any 1960, s’endega una primera reforma de la façana i el 1990 es formalitza un traspàs a nom de Juliana Plana Borràs, continuadora de la tradició familiar. Entre els anys 1992 i 1993 hi ha una nova reforma de la planta baixa i del primer pis, així com de la façana. [1]

Altres farmàcies conegudes de Mataró eren o són la de Francesc Arenas (Riera 50), Mercè Enric (Sant Josep 36), El Torrent (El Torrent 7); Benet Fité (posteriorment Montaner Picart, a la Riera, cantonada amb Sant Josep), Pere Pascual (després Montaner Picart, al carrer Nou 1), Francesc Spà (Plaça de Santa Maria), Farmàcia Carretera de Mata (núm. 43), Antoni Trullàs (Rambla 8), Farmàcia La Riera 10 i Ramon Vilardell (al Camí Ral 311, primer, i ara a l’ Av. Puig i Cadafalch 256).

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/OpenPuigiCadafalch/documents/48hOPEN_llibret.pdf (pàg. 13)