PLANELL I BONET, FÀBRICA

 

Antoni Planell i Antoni Bonet van implantar una fàbrica de filats amb vapor al carrer de Sant Ramon 13 (1850). La companyia com a tal no va durar massa temps ja que aviat consta només a nom d’ Antoni Bonet i a l’ any 1862 com a Bonet i C.ª, que aconseguí una notable fortuna.

En anys posteriors la fàbrica va a nom de “Fonrodona i Cia”, de “Minguell, Peradejordi i Cia”, de “Minguell i Cia” i de “Vídua Minguell i Cia”.[1]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàg. 186.