POLÍGON ESPARTERO

 

Nom que servia per a designar el polígon residencial d’ habitatges de protecció oficial del Plan Nacional de la Vivienda, aprovat el 1968. Adoptà el nom de Polígon Espartero per la ronda propera que així es denominava (en honor a Baldomero Espartero) i que avui és la Ronda Francesc Macià.

L’ any 1985, quan les competències sobre el tema dels habitatges passà a la Generalitat, l’ INCASÒL es féu càrrec de la gestió dels habitatges.

Avui el Polígon Espartero coincideix en bona part amb el denominat Pla d’ en Boet.[1]

 

 

 [1] COLOMER I ROVIRA, Margarida: “El Pla d’ en Boet. Mataró”. Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, maig de 1995. pàgs. 32-43.