PONÇ, MAS BN.

 

Es troba documentat a Valldeix, al segle XIV, i limitava amb els masos Estruc i Feu. Altres masos d’ aquest mateix paratge d’ aquell mateix segle foren els Morot, Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Feu, Mari, Janer, Ametller, Portell, Català, Fabrer, Lledó, Soler B., Catà, Miralles, Miquel i Feliu.

Molts altres masos estan constatats en aquesta època a Mataró. Els Bovet i Seguí i Palau... (al nucli urbà); els Oller, Torner i Salvador... (a Traià); els Janer, Soler i Oliver... (a Cirera) o els Mata, Bastit o Pi... (a Mata), per esmentar-ne nomes alguns. [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya....”. Op. Cit. pàg. 72.