PONGEM, MAS

 

Es tracta d’un mas situat a la zona de la Morberia i el Palau, que limitava amb el Mas Fogueres i que quedà incorporat al nucli urbà mataroní en el decurs dels segles XVI i XVII.

Entre els masos que també quedaren integrats en el nucli urbà, amb el creixement urbanístic d’ aquesta època (segles XVI i XVII) esmentaríem el Mas Andreu, el Bellot, el Bova, el Bertran Costa els Capella, el Castellar, l’ Espanyol o els Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Mates de Mataró, Miralles, Oliver, Palau àlies Costa, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya o Soler del Pou.[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya... Un microcosmos...”. Op. Cit. pàg. 74.