POPULAR ESPAÑOL, BANCO

 

La seva seu a Mataró seria a la Rambla núm. 42. Però també tindria sucursals a l’ Avinguda Puig i Cadafalch 216 i al carrer Pau Picasso 54.

Creat l’ any 1926, al 2010 era el tercer grup bancari més important d’ Espanya. Absorbiria altres banques de caràcter regional (Andalusia, Galícia…). [1]

Altres entitats bancàries ubicades originàriament a la Rambla de Mataró van ser Banco Central (al núm. 40); Banco Intercontinental Español (al núm. 26) i la Caixa d’ Estalvis de Catalunya (núm. 32). També el Banco Hispano Americano (Plaça de Santa Anna 8) i el Banco Industrial del Sur (al número 7, de la mateixa plaça).

 

 

 [1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Banco_Popular_Espa%C3%B1ol