POR, CASA DE LA

 

Casa pairal dels Peramàs, família dedicada bàsicament al comerç, que fou enderrocada als anys cinquanta del segle XX en el moment en què es procedí a la urbanització de la zona. Quedava situada aproximadament on avui hi ha el carrer de Josep Mora i Fontanils. O, si es vol, a una zona equidistant entre la carretera d’ Argentona (C-1415) i el Camí del Mig, a sobre del Pla d’ en Munné i a poca distància del Torrent de la Gatassa.

La Casa de la Por era una masia gran, on –segona la llegenda- s’ hi feia moneda falsa i “(...) durant la Guerra Civil s’ hi van trobar molts morts i molt d’ armament, i un túnel la unia amb el col.legi dels Salesians, i un altre túnel enllaçava amb la mina que tenia sortida a l’ actual Plaça de la Gatassa (...)”. [1]

A poca distància, en direcció sud, hi havia Can Baletes. S’ hi entrava pel Camí del Mig i quedava al costat del Torrent de la Gatassa.

 

 

 [1] Veure Lligadas, Josep... Op. Cit. pàg. 26.