PORT DEL BALÍS

 

És el port de Sant Andreu de Llavaneres [1], a uns quatre Se encuentra a 4 km la ciudad de Mataró . quilòmetres de la ciutat de Mataró.El canal de la bocana es de 4,5 m de promedio, en el resto del puerto la sonda se encuentra entre 3,5 y 2,5 m. El canal de la bocana és de 4,5 metres de mitjana i a la resta del port la sonda es troba entre 3,5 i 2,5 m.

El port queda clarament delimitat per la Platja de les Barques (on desemboca la Riera de Sant Andreu) i la Riera del Balís (a la seva banda nord). I Balís és, conjuntament amb Sant Pere, el nom de la zona de Llavaneres que toca al port.[2]

 

 

 [1] http://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Port_Bal%25C3%25ADs&prev=search

[2] http://www.santandreudellavaneres.cat/ARXIUS/arxius.net/planol_llavaneres_web.pdf