PORTA, CAN

 

Antiga casa de pagès avui desapareguda que es trobava al sud del Camí del Mig, al sud-est de la Bòbila.

Joan Porta i Campmajó s’ havia casat amb Carme Coma i Prat. Fills seus van ser Josep (mort el 1936, als 31 anys) i Aurèlia (morta el 1982), casada amb Josep Riera i Serra (pares de Josep –el conegut líder de la Unió de Pagesos [1] (casat amb Rosa Malet i Vicente) i Carme (casada amb Santiago Ferran i García).

Avui, l’ esmentat Josep Riera i Porta regenta una propietat situada a Mata, entre Can Català i Can Noè, al peu del camí que porta a Sant Martí.

 

 

 [1] http://www.uniopagesos.org/