PORTA DELS FRANCESOS

 

Era el portal d’ entrada a una vinya coneguda com de la Creu de Pedra, a Valldeix. Estava situada al davant de la denominada també Pedra del Gall, una pedra de granit de forma cilíndrica, d’ una circumferència de quatre pams, clavada a terra, que tenia una alçada considerable, d’ uns dos metres, que deuria ser un fragment d’ una columna.

La denominada porta dels francesos era una portada d’ obra de totxo, amb una grossa biga de fusta al capdamunt, que donava entrada a l’ esmentada vinya. Era propietat de la família de Joaquim Coll i Guanyabens. Segons la llegenda, els francesos penjaven les seves víctimes de la biga d’ aquest portal i deixaven els cossos uns dies, en senyal d’ escarment. [1]

 

 

 [1] Veure l’ article “Anotacions sobre la novel.la “Memorias Apócrifas de Jaume Coll, sastre (1761-1834)”, signat per Rafael Coll de Valdés i publicat a FULLS/101, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 2011. pàgs. 24-31.