PORTELL, MAS

 

Masia –ja desapareguda- situada entre el Veïnat de Madà i la Riera d'Argentona, al Cros, al terme municipal d'aquesta darrera localitat.[1] A l’ altra banda de la riera, ja en terme de Mataró, hi ha les instal.lacions esportives del Sorrall. També era coneguda com Mas Estrany. A les seves immediacions s'hi van localitzar jaciments arqueològics de l’ època romana.

Altres masies del sector del Cros també desaparegudes serien Can Laru, Can Boba, el Mas Ysart, el Mas Antich, la Masoveria Ballot, Can Camin, el Mas Sirés, Can Soler, Can Rovira, Can Diners i les Mateves.

 

 

 [1] Veure article signat per Antoni Martí i Coll, a FULLS/86, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 2006. pàgs. 13-15. Pertanyia al mas, una peça de terra que dividia la Riera d’ Argentona, anomenada Isla, aleshores terra campa i després plantada d’ arbres.