POU, TORRENT DEL

 

Documentat el 1053, a Mata. Agafa el nom de la masia que queda situada ben a prop. [1] També es coneixen des de molt antic els noms d’ altres torrents, tot i que es faci sovint difícil identificar-los o precisar-ne el seu recorregut.

Podrien ser el “de Santa Maria que baixa per Cirera” (1082), el “Forcat” (1253), el “Gatell” (1347), el “dels salt” (1369), el “Castellar, etc….[2]

 

 

 [1] ALBERT, ESTEVE: "D'Iluro a Mataró". Accèssit Premi Iluro, 1970. Op. Cit. pàg. 61.

[2] CUADRADA, Coral: “El Maresme Medieval....”. Op. Cit. pàg. 39.